Het koor: 21 september 2019

Bestuur

K. (Kees) Procee –  voorzitter

H. (Henk) Lubberding –  secretaris

W. (Wim) Brinkers – penningmeester

A.T.J. (Tonny) Beukers – 2e secretaris

M. (Marten) Hiemstra  – 2e penningmeester

W. (Wim) de Groot – 2e voorzitter