Het bestuur wenst iedereen in deze stille Coronatijd al het goede toe voor 2022.